Birtokviszony kifejezése

Az olaszban elől áll a birtok, utána a birtokos, pont fordítva, mint a magyarban. A di sohasem maradhat el, a magyarban viszont sokszor elmarad a -nak, -nek rag.
la casa dell'ingegnere = a mérnök lakása
la moglie dell'avvocato = az ügyvéd felesége
A di sok esetben alapformában van, mert nincs utána határozott névelős főnév:
i palazzi di Roma = Róma palotái

A birtokos névmás

A birtokos névmást használhatjuk:
  1. önállóan, a birtokos helyett (nostra - miénk), ekkor megfelel a magyar birtokos névmásnak.
  2. jelzőként, amikor a magyar birtokos személyragoknak felel meg (la nostra macchina - a kocsink)
szám/
személy
egy birtoktöbb birtok
hímmagyarhímmagyar
E/1.miomiaegyémmieimieegyéim
E/2.tuotuatiedtuoituetieid
E/3.suosuaövé, önésuoisueövéi, önéi
T/1.nostronostramienknostrinostremieink
T/2.vostrovostratiétekvostrivostretiéitek
T/3.loroloroövékloroloroövéik

Az önöző névmást általában nagybetűvel írjuk. Ha a birtokos névmás az összetett állítmány névszói részét alkotja, akkor a többes szám 3. személyű loro helyett di loro-t használunk.

È Sua quest'automobile? - Az öné ez az autó?
L'Alfa Romeo è di loro - Az Alfa Rome az övék.