Számok

Tőszámnevek: 1-től 20-ig és 30-tól a tízeseknek saját nevük van. 20 fölött egymás után kell tenni a számokat: 63: sessanta + tre = sessantatre. Ha a tízes után 1 (uno) vagy 8 (otto) áll, akkor elhagyjuk a tízes utolsó magánhangzóját, mert az 1 és a 8 magánhangzóval kezdődik: 21: venti + uno = ventuno, 98: novanta + otto = novantotto. A százasokat úgy képezzük, hogy a tíz alatti szám mellé cento-t teszünk: 500: cinque + cento = cinquecento. (Il Cinquecento azt jelenti, hogy 16. század.)
2-től kezdve a tőszámnevek után a főnév többesszámban van.

Sorszámnevek: A sorszámnevek -o végű melléknevek. 1-től 10-ig lásd a táblázatban. 11-től a tőszámnév utolsó magánhangzója helyett -esimo (hím), -esima (nő) lesz. Több számjegy esetén csak az utolsó tag lesz sorszámnév. A sorszámnevek rövidítése: szám + o.

Írj be egy számot vagy sorszámot (a sorszámnak '.' vagy 'o' legyen a vége):
SzámOlasz névSorszám (röv.)Sorszámnév (hím)Sorszámnév (nő)
1uno1oprimoprima
2due2osecondoseconda
3tre3oterzoterza
4quattro4oquartoquarta
5cinque5oquintoquinta
6sei6osestosesta
7sette7osettimosettima
8otto8oottavoottava
9nove9onononona
10dieci10odecimodecima
11undici11oundicesimoundicesima
12dodici12ododicesimododicesima
13tredici13otredicesimotredicesima
14quattordici14oquattordicesmioquattordicesima
15quindici15oquindicesmioquindicesima
16sedici16osedicesmiosedicesima
17diciasette17odiciasettesmiodiciasettesima
18diciotto18odiciottesmiodiciottesima
19diciannove19odiciannovesmiodiciannovesima
20venti20oventesmioventesima
30trenta30otrentesmiotrentesima
40quaranta40oquarantesmioquarantesima
50cinquanta50ocinquantesmiocinquantesima
60sessanta60osessantesmiosessantesima
70settanta70osettantesmiosettantesima
80ottanta80oottantesmioottantesima
90novanta90onovantesmionovantesima
100cento100ocentesmiocentesima
1 000mille1 000omillesmiomillesima
2 000duemila2 000oduemilesmioduemilesima
1 000 000un millione1 000 000omillionesmiomillionesima
2 000 000due milioni2 000 000omilionesmiomilionesima
1 000 000 000un miliardo1 000 000 000omiliardesmiomiliardesima
2 000 000 000due miliardi2 000 000 000omiliardesmiomiliardesima