Többesszám

A határozott névelők átalakulása: (lásd példákkal a lenti táblázatban)
nemegyes-->többes
Hímnemil + -o-->i + -i
lo + -e-->gli + -i
l' + -e-->gli + -i
Nőnemla + -a-->le + -e
l' + -e-->le + -e
A többes számban az -o és -e végű főnevek végződése -i-re, az -a végű nőneműeké -e-re változik. Az -a végű hímnemű főnevek többes száma is -i-re változik. Az -io végű főnevek többes száma -i, kivéve ha az -i hangsúlyos, mert akkor -ii lesz.
A hímnemű határozott névelők (il, lo, l') többes számban i-re vagy gli-re, a nőneműek (la, l') le-re változnak.
A kétvégődésű melléknevek -o (hímnem) és -a (nőnem) alakja többes számban -i, illetve -e végződést kapnak. Az -io végű melléknevek többes száma -i lesz. Az egyvégződésű melléknevek egyes számban -e, többes számban -i végűek (mindkét nemben).

A következő főnevek NEM változnak többes száman:

HatározottHatározatlanFőnévTöbbes névelőTöbbes főnévMagyar jelentés
ILUNtrenoItrenivonat(ok)
libro librikönyv(ek)
telefonino telefoninimobiltelefon(ok)
programma programmiprogram(ok)
poeta poetiköltő(k)
L'UNamicoGLIamicibarát(ok)
italiano italianiolasz(ok)
orologio orologiorá(k)
esercizio esercizigyaroklat(ok)
LOUNOstudenteGLIstudentidiák(ok)
scrittore scrittoriíró(k)
zio ziinagybácsi(k)
LAUNAportaLEporteajtó(k)
cassa cassepénztár(ak)
sedia sedieszék(ek)
mano manekéz(ek)
L'UN'aulaLEauleterm(ek)
amica amicebarátnő(k)
italiana italianiolasz(ok)
automobile automobiliautó(k)