Magánhangzók

Magán-
hangzó
KiejtéseIdőtartama
hosszúrövid
amint a magyar áfare csinálnianno év
lampadina villanykörte
imint a magyar i az ír és itt szóbanlira lírabirra sör
abito ruha
umint a magyar u az út és utas szóbanuva szőlőfrutto gyümölcs
umore kedv, hangulat
enyílt, mint a magyar e a kellemes szóbanera korszak, érabello szép
zárt, mint a magyar e a megtenni szóbanfegato májdentro bent
leone oroszlán
onyílt o, a magyar a és o között lévő hangopera operanotte éjszaka
babbo apu
zárt o, mint a magyar o az óra és orr szóbandove? hol?onda hullám
oliva olajbogyó

Mássalhangzók

Betű(k)KiejtésMilyen helyzetbenPéldák
c[k]a, o, u, és mássalhangzó előttcaro kedves
come? hogyan
cultura kultúra
cravatta nyakkendő
pacco csomag
[cs]e és i előttcena vacsora
medicina gyógyszer
piccino [piccsíno] pici
ch[k]Ha e és i előtt k hangot ejtünk, a helyesírást ezt a c után álló néma h-val jelöli.che? milyen?
chi? ki?
macchina gép(kocsi)
ci[cs]Ha a, o, u előtt cs hangot ejtünk, a helyesírás ezt a c után álló néma i-vel jelöli.ciao [csáó] szervusz
bacio [bácsó]
fanciulla leány
braccio kar
[csí]Ha a c után álló i hangsúlyos akkor kiejtjükfarmacia gyógyszertár
g[g]a, o, u és mássalhangzó előttelegante elegáns
lago
figura alak, termet
grande nagy
leggo olvasok
[dzs]e és i előttgelato fagylalt
gita kirándulás
oggi ma
gh[g]Ha e és i előtt g hangot ejtünk, ezt a g után álló néma h-val jelöljük.Ungheria Magyarország
laghi tavak
gi[dzs]Ha a, o, u előtt dzs hangot ejtünk, ezt a g után álló néma i-vel jelöljük.giardino kert
giorno nap
Giuli Júlia
famaggio sajt
[dzsi]Ha a g után alló i hangsúlyos, akkor kiejtjük.energia energia
gl[lj]i előttgli [lji] neki
egli [elji] ő
Ha az i után magánhangzó áll, az i-t nem ejtjük.famiglia [fámiljá] család
moglie feleség
figlio fiú
gn[ny]Szó belsejében kissé nyújtottan hangzik.gnocco [nyokko] gombóc
montagna [montánnyá] hegy
bagno [ánnyo] fürdő(szoba)
h[]A h hang mindig néma. Az avere bírni (to have) ige alakjaiban használatos.hanno [anno] nekik van
hai [áj] neked van
ho [o] nekem van
ha [a] neki van
q[k]Csak u+magánhangzó előtt használatos. Az u hangsúlytalan, igen röviden ejtjük. A következő magánhangzóval kettőshangzót alkot.quadro kép
questo ez
quindici tizenöt
quotidano mindennapi
sc[szk]a, o, u és mássalhangzó előttscala lépcső
scopo cél
scuro sötét
scivere írni
[s]e és i előttscendere leszállni
uscire kimenni
sch[szk]Ha e és i előtt szk-t ejtünk, ezt az sc után álló néma h-val jelöljük.scherma vívás
schiena hát (testrész)
sci[s]Ha a, o, u előtt s hangot ejtünk, ezt az sc utál álló néma i-vel jelöljüklasciare (lássáre) hagyni
sciopero (sopero) sztrájk
prosciutto (prosutto) sonka
[si]Ha az sc után álló i hangsúlyos, akkor kiejtükscio sízem
s[sz]Magánhangzó és zöngétlen mássalhangzó (pl. p, t, f) előtt. cassa: a hosszú (kettőzött) s.salame szalámi
spalla váll
stanco fáradt
cassa pénztár
[z]Zöngés mássalhangzók (pl. b, d, g, v, m) előttsbigare elintézni
sguardo tekintet
smettere abbahagyni
[sz]
[z]
Két magánhangzó között. Toszkánában hol [sz], hol [z], Délen mindig [sz], északon mindig [z].casa [kászá] ház
esame [ezáme] vizsga
z[c]A legtöbb esetbenzio nagybácsi
ragazzo fiú
[dz]Ritkábbanbenzina benzin
azurro kék
mezzo fél