A főnevek neme, határozatlan és határozott névelő

A főnevek neme

A főnév lehet hímnemű vagy nőnemű. A főnevek általában -o, -a vagy -e magánhangzóra végződnek. A végződésből általában következtetni lehet a főnév nemére: Kivételek: Ha a főnév nőt illetve férfit jelent, akkor végződéstől függetlenül egyértelmű a neme:

Hímnem:Nőnem:
il padre: apala madre: anya
il poeta: költőla signora: asszony

A határozatlan névelők (un, uno, una, un')

A határozatlan névelő igazodik a főnév kezdő hangjához és neméhez:
Hímnemű alakjai: Nőnemű alakjai:

A határozott névelők (il, lo, l', la)

A határozott névelő a főnév kezdő hangjához és neméhez igazodik:
Hímnemű alakjai: Nőnemű alakjai:

Melléknevekkel bővített főnevek

A melléknév utolsó magánhangzójának illeszkednie kell a főnév utolsó magánhangzójához: * Ez csak akkor lehetséges, ha a melléknévnek van ilyen végződése (nem -e-re végződik).